اطلاعیه فروشگاه

توجـه : بعد از پایان مراحل خرید حتما روی گزینه تکمیل خرید کلیک کنید تا خریدتون با موفقیت انجام شود. در صورت مشکل در دریافت لینک دانلود محصول مورد نظرتون به قسمت پیگیری سفارش بالای سایت مراجعه کرده و با وارد کردن ایمیلتون لینک دانلود را دریافت کنید باز هم در صورت بروز هرگونه مشکل در روند خرید از طریق بخش پشتیبانی و یا به صورت مستقیم از طریق ایمیل nikofileir@yahoo.com مشکل خود را گزارش دهید تا در کوتاه ترین زمان به آن رسیدگی کنیم.

دانلود پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

دانلود پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:203

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده1

مقدمه2

مقدمه: کلیات پژوهش3

1-1- بیان مساله4

1-2- سوالات تحقیق5

1-3- فرضیه های تحقیق5

1-4- اهداف تحقیق5

1-5- روش تحقیق6

1-6- روش گردآوری اطلاعات6

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات6

1-8- پیشینه تحقیق7

1-9- سازماندهی تحقیق10

فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام11

مبحث اول: تعریف مفاهیم12

گفتار اول: قرارداد12

گفتار دوم: فسخ12

گفتار سوم: خسارت13

بند اول: خسارات ناشي از نقض قرارداد16

بند دوم: خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع17

بند سوم: خسارت ناشي از ارتكاب جرم17

مبحث دوم: کلیات وشرايط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون 18

گفتار اول:  قصد انشاء42

گفتار دوم: رضا44

گفتار سوم: اهليت45

گقتار چهارم: وجود عقد45

گفتار پنجم: اراده معين46

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد46

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد47

گفتار دوم: قاعده لاضرر47

گفتار سوم: عرف و عادت48

گفتار چهارم: اقاله49

گفتار پنجم: عدالت و انصاف50

گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت51

گفتار هفتم: همبستگی عوضین56

فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه57

مبحث اول: حق فسخ در فقه58

مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد60

گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد60

گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد63

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد65

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه65

بند دوم: فسخ جزيي80

بند سوم: اصالت تجزيه پذيري قرارداد در فقه82

گفتار دوم: بررسي آراي فقهاي اماميه درباره ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل83

بند اول: بيان اقوال فقها درباره ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل83

بند دوم: قول برگزيده در ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل86

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد89

بند اول: قاعده لاضرر89

1-1- ‌مفهوم قاعدة لاضرر91

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی91

ب) نفی ضرر غیر متدارک93

ج) نفی حکم ضرری94

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع95

1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات95

بند دوم: قاعده تسبیب98

2-1- مفهوم قاعده تسبیب98

2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات101

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود102

3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود)102

3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود103

الف) كتاب104

ب) سنّت105

ج) بناي عقلاء105

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد105

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران107

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران108

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران117

مبحث سوم: آثار حق فسخ120

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعيت قبل از عقد121

بند اول: انحلال عقد121

1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی122

1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد123

گفتار دوم: استرداد عوضین124

بند اول: استرداد عین124

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد125

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد130

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخيار135

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من عليه الخيار140

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980141

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین142

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا146

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد147

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی158

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد160

گفتار اول: انحلال عقد160

بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی160

بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد161

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد162

گفتار دوم: استرداد عوضین163

بند اول: استرداد عین163

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد165

گفتار سوم: استرداد منافع166

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد167

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون168

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده169

گفتار سوم: جبران خسارات وارده170

بند اول:  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده170

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده171

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد173

نتيجه گيري و پيشنهادها174

منابع183

چکیده :

در حقوق مدني يكي از موضوعاتي كه در مبحث قواعد عمومي قراردادها مورد مطالعه قرار مي‎گيرد بحث فسخ قرارداد است در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 قم، پذیرفته شده است یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287،  288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد

واژگان کلیدی: فسخ - قرارداد – خسارت - مطالبه خسارت - کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقدمه :

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد،  در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد بنابراین قرارداد ممكن است به دلايل مختلف فسخ شود فسخ قرارداد يا در نتيجة يكي از خيارات مانند خيار عيب، خيار غبن، خيار تدليس و…صورت مي‎گيرد و يا اينكه متعاقدين با توافق، عقد را اقاله يا تفاسخ مي‎كنند عقد ممكن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبيع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و… كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا در مورد فسخ قرارداد راهي غير از شيوة قوانين ملي پيموده است در اين كنوانسيون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بيع از جانب خريدار و يا فروشنده اختصاص يافته است

در اين كنوانسيون واژة «avoidance» در مواد 49 و 64 به كار برده شده و بعضي از نويسندگان معتقدند اين واژه به معناي ابطال يا فسخ نيست، بلكه ترجمة صحيح آن «اجتناب» است و اجتناب چيزي غير از فسخ در حقوق ايران است به طور كلي در قانون مدني ايران موادي كه به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلكه در هر كدام از موارد فسخ، ممكن است به طور گذرا به اين امر اشاره شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288 قانون مدني راجع به اقاله، يا مادة 429 در خصوص خيار عيب اين در حالي است كه در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا مواد 81 الي 84 به اين امر اختصاص يافته است

در مجموع مي توان گفت كه موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملي است با اين وجود كنوانسيون در مواردي كه متعاقدين به تعهدات خود عمل نكنند يا اينكه عامل خارجي اجراي تعهد را غيرممكن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است

اینجانب در این پژوهش سعی نموده ام با توجه به اهمیت موضوع و آثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین پاسخی متناسب تهیه و ارائه نمایم و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ قرارداد  را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران و فقه امامیه موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید

1-1- بیان مساله

یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده «اصل لزوم قراردادها» است از این اصل در حقوق اسلام قاعده «اصاله اللزوم» یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود بسیاری از فقها،  مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفوا باللعقود» می دانند و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است صرف نظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند،  اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرارداد به عهده گرفته اند و در صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل قرارداد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده « اجرای عین تعهد » و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرارداد و اصرار به اجرای مفاد آن، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد

در کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند،  در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟

در اين پژوهش آثار فسخ قرارداد و مطالبه خسارت آن بررسي مي‎شود در اين مسير مطالعة تطبيقي كنوانسيون با حقوق ایران و فقه امامیه مي‎تواند روشن‎گر بسياري از مسائل باشد بنابراين لازم است معلوم شود كه چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟ فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقي را به دنبال داردفسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟ 

و...

NikoFile


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
PayanName-Hoghogh60_430498_8994.zip1.2 MB

دانلود پایان نامه بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حق حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی

دانلود پایان نامه بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حق حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاء حق حبس در عقد نكاح و عقود معاوضي           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:174 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش حقوق خصوصي فهرست مطالب : چكيده             1 مقدمه   & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "         لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:160 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی فهرست مطالب : مقدمه: بیان مسئله سوالات تحقیق پیشینه تحقیق فرضیه های تحقیق اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اهداف مشخص تحق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

دانلود پایان نامه بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:173 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش حقوق خصوصی فهرست مطالب : فصل اول کلیات(تعاریف ومفاهیم)  8   مبحث اول ماهیت وویژگی های عقداجاره 8 گفتار اول  مفهوم وتعریف اجاره   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

دانلود پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض  بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:174 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی فهرست مطالب : چکیده ث‌ تشکر و قدردانی   ج‌ فهرست مطالب   ح‌ بیان مسأله. 1 اهداف تحقیق. 3 سولات تحقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

دانلود پایان نامه بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی         لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:164 پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی فهرست مطالب : چکیده 1 مقدمه 2 الفـ طرح موضوع. 2 بـ  اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش... 4 ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

دانلود پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:101 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.) گرايش حقوق خصوصي فهرست مطالب : چکیده 1 فصل اول: طرح تحقیق 1-1- مقدمه. 3 1-2- بیان مسئله. 3 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5 1-4- اهداف تحقیق.. 6 1-5- پیشینه تحقیق.. 6 1-6- روش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

دانلود پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و نحوه اجرای آن بررسی توقیف حقوق و دریافتی­ های مستمر افراد و نحوه اجرای آن           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:182 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) فهرست مطالب : چکیده : 1 مقدمه: 2 مساله تحقیق: 4 فرضیه های تحقیق: 6 سوابق تحقيق. 7 روش تحقيق. 8 فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392)

دانلود پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:125 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق  (M.A) گرایش: جزا وجرم شناسی فهرست مطالب : چکیده1 فصل اول- کلیات تحقیق 1-1بيان مسأله 3 1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 5 1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه 6 1-4-ج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:167 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی فهرست مطالب : چکیده1 فصل اول: کلیات پژوهش2    پیشگفتار3 گفتار اول: مقدمه4 الف: بیان مسأله و اهمیت آن4 ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا       لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:182 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  ) گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی فهرست مطالب : مقدمه. 1 1)طرح موضوع و بیان مسئله. 5 3) اهداف تحقیق.. 6 4) سوالات تحقيق.. 7 5) فرضیّات تحقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

دانلود پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:121 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی فهرست مطالب : چکیده 1 مقدمه. 2 الف-بیان مسئله. 5 ب-سؤالات تحقیق.. 6 ج-پیشینه تحقیق.. 6 د-فرضيه‏هاي تحقیق.. 7 ه- اهداف مشخص تحقي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:122 پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A ) رشته حقوق خصوصی فهرست مطالب : چکیده1  مقدمه 2 فصل اول : کلیات 1-1- پیشینه تاریخی٥ 1-2- واژه شناسی6 1-2-1- اهلیت6 1-2-1-1- اهلیت تمتع6 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

دانلود پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران اعتراض به رأی داور در حقوق ایران           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:97 پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی فهرست مطالب : مقدمه   1 الف- بیان مسئله 1 ب- سوال‌های پژوهش2   ج- پیشینه پژوهش2 د- فرضیه‌های پژوهش3 ر- حدود پژوهش3 ز- اهداف پژوه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

دانلود پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:170 جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد فهرست مطالب : چکیده: 1 مقدمه: 2 1- بیان مسئله.. 2 2- سوال اصلی.. 3 3- پیشینه تحقیق.. 3 4- فرضیه تحقیق.. 4 5- اهداف تحقیق.. 4 6- ضرورت تحقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

تبلیغات

فروشگاه نیکو فایل
حمايت از نیکو فایل

حمايت از اين موضوع