اطلاعیه فروشگاه

توجـه : بعد از پایان مراحل خرید حتما روی گزینه تکمیل خرید کلیک کنید تا خریدتون با موفقیت انجام شود. در صورت مشکل در دریافت لینک دانلود محصول مورد نظرتون به قسمت پیگیری سفارش بالای سایت مراجعه کرده و با وارد کردن ایمیلتون لینک دانلود را دریافت کنید باز هم در صورت بروز هرگونه مشکل در روند خرید از طریق بخش پشتیبانی و یا به صورت مستقیم از طریق ایمیل nikofileir@yahoo.com مشکل خود را گزارش دهید تا در کوتاه ترین زمان به آن رسیدگی کنیم.

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:167

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

فهرست مطالب :

چکیده1

فصل اول: کلیات پژوهش2   

پیشگفتار3

گفتار اول: مقدمه4

الف: بیان مسأله و اهمیت آن4

ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن6

پ: سؤال ها و فرضیه ها7

ت: پیشینه تحقیق7

ث: مفاهیم  9  

گفتار دوم: امنیت شغلی19

بند اول: مفهوم امنیت شغلی19

بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی20

بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی23

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی24

   فصل دوم: موارد پایان خدمت27

پیشگفتار 28

مبحث یکم: بازنشستگی29

گفتار اول: بازنشستگی کارمندان30

 بند اول: شرایط بازنشستگی31

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی33

بند سوم: آثار بازنشستگی34

گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش35

بند اول: شرایط بازنشستگی35

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی37

بند سوم: آثار بازنشستگی41

گفتار سوم: بازنشستگی کارگران43

بند اول: شرایط بازنشستگی43

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی44

بند سوم: آثار بازنشستگی46

مبحث دوم : از کارافتادگی47

گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان48

بند اول: انواع از کارافتادگی49

بند دوم : آثار از کارافتادگی50

گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)51

بند اول: انواع از کارافتادگی52

بند دوم: آثار ازکارافتادگی55

گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران57

بند اول: انواع از کارافتادگی58

بند دوم: آثار ازکارافتادگی60

مبحث سوم: استعفاء 62

گفتار اول: استعفاء کارمندان62

بند اول: شرایط استعفاء63

بند دوم: آثار استعفاء64

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش65

بند اول: شرایط استعفاء65

بند دوم: آثار استعفاء67

گفتار سوم: استعفاء کارگران 68

بند اول: شرایط استعفاء68

بند دوم: موارد استثنائی استعفاء69

بند سوم : آثار استعفاء70

مبحث چهارم: فوت71

گفتار اول: فوت کارمندان72

بند اول: انواع فوت72

 بند دوم: آثار فوت73

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش74

بند اول: انواع فوت74

بند دوم: آثار فوت76

گفتار سوم: فوت کارگران77

بند اول: انواع فوت78

بند دوم: آثار فوت78

مبحث پنجم: بازخرید80

گفتار اول: بازخریدی کارمندان80

بند اول: انواع بازخریدی81

بند دوم: آثار بازخریدی82

گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش83

 بند اول: انواع بازخریدی83

بند دوم: آثار بازخریدی85

گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران86

فصل سوم: اخراج87

پیشگفتار88

مبحث اول: اخراج کارمندان89

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن90

بند اول: انواع اخراج90

بند دوم: علل اخراج91

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن96

بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار97

بند دوم: آثار اخراج101

مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش103

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن103

بند اول: انواع اخراج103

بند دوم: علل اخراج104

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن111

بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار111

 بند دوم: آثار اخراج114

مبحث سوم: اخراج کارگران116

گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار116     

بند اول: دلایل اخراج موجه117

بند دوم: موارد منع اخراج118

بند سوم: تشریفات اخراج119

گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران121

بند اول: انواع اخراج و دلایل آن121

بند دوم: تشریفات اخراج128

بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج132

بند چهارم: آثار اخراج138

مبحث چهارم: نتیجه گیری140

منابع150

چکیده :

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می­شود این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد در این تحقیق به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می­شود نتیجه تحقیق نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد

واژگان  کلیدی:

پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر

مقدمه :

نگارنده در گفتار پیش‌رو تلاش خواهد کرد کلیات پژوهش را ابتدا با طرح مسأله در قالب مقدمه و سپس با بیان ویژگی‌ها و چالش‌های تحقیق حاضر تبیین نموده و در ادامه از ضرورت نگارش و پرداختن به موضوع بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران بحث کند بنابراین این هدف در پنج قسمت مجزای « بیان مسأله و اهمیت آن»، « تعیین قلمرو و کاربرد نتایج»، « سؤالات و فرضیه ها»، « پیشینه تحقیق» و « مفاهیم » پی­گیری خواهد شد

الف: بیان مسأله و اهمیت آن:

    تلاش برای معاش از ابتدای خلقت همزاد انسان بوده است در ابتدا شکل ساده همانند شکار دسته جمعی داشته است ولی با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و توسعه مالکیت خصوصی، ابزار کار و تقسیم کار بوجود آمد روابط کار شکل پیچیده تری به خود گرفت و اصطلاحاتی نظیر کار، کارگر، کارفرما شکل گرفت و برای هر کدام از آنها حقوق و تعهداتی شناخته شد این حقوق و تعهدات منشأ حقوق کار قرار گرفت در این راستا افرادی که دارای ابزار تولید و سرمایه بودند شرایط مورد نظر خود را به کارگران زیر مجموعه تحمیل می­کردند و تعهدات را به نفع خود به سرانجام می­رساندند و در رابطه دوسویه تعهدات بین کارگر و کارفرما کفه به سود کارفرما سنگینی می­کرد کارگران نیز چون مجبور به کار کردن برای دوام و بقای زندگی خود بودند، چاره­ای جز قبول این شرایط نابرابر را نداشتند نظام ارباب رعیتی در گذشته مصداق این موضوع می­باشد در این حالت رسالت قانون این بود که این رابطه دوسویه را حفظ نموده و کفه تعهدات به نفع کارگران سنگینی دهد و راه­کارهایی در جهت جلوگیری از بیکار شدن کارگران بدون دلیل و دریافت حقوق و مزایای مستمر ( امنیت شغلی) ایجاد نماید

از سوی دیگر با توجه به کارکردهای ویژه­ حکومتها ( نظیر حکومت داری، برقراری نظم و امنیت و ) آنها ناگزیر از استفاده از افرادی به عنوان مستخدم برای انجام وظایف خود بوده­اند بعنوان نمونه بایستی افرادی را برای انجام وظایف حکومت­داری به کار گمارده و برای آنها حقوق و تعهداتی در نظر می­گرفتند علاوه بر این قشری از مستخدمین دولتها نیز تحت عنوان نیروی نظامی در جهت دوام حکومت و حفاظت از مرزهای کشور فعالیت داشته­اند با پیشرفت جوامع و حکومت­ها، قوانین و مقرراتی در جهت حقوق و تعهدات این افراد که مستخدم دولت محسوب می­شدند نیز بوجود آمد

بنابراین جهت تضمین حقوق و تعهدات کسانی که تحت عنوان کارگر، کارمند و نظامی کار می­کنند، تاکنون قوانین متعددی مصوب گشته و به مرور توسعه یافته و به شکل امروزی پدید آمده است در این بین یکی از موارد مهم در خصوص افراد شاغل و مستخدمین دولت نحوه ورود و خروج آنان به سیستم کار و اشتغال می­باشد نحوه ورود به خدمات دولتی و اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پژوهش­های متعددی انجام شده است، اما درباره نحوه خروج تحقیقات زیادی انجام نپذیرفته و عمده تحقیقات نیز حول محور اخراج کارگران بوده و گروههای دیگر شاغلین مورد توجه قرار نگرفته­اند لذا با توجه به تأثیر بسزای نحوه خروج کارکنان شاغل در هر مجموعه بر سرنوشت آنان، یکی از دلمشغولی های افراد شاغل داشتن امنیت خاطر نسبت به تداوم کار و امنیت شغلی می­باشد همچنین با توجه به اینکه نیروی انسانی، نیروی محرکه هر سازمان و یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و موفقیت آن می باشد، برای سازمان­ها و افراد شاغل در آنها، تداوم کار و  امنیت شغلی اهمیت بالایی دارد لذا تضمین امنیت شغلی شاغلان نه تنها یکی از حقوق آنان می­باشد، بلکه شیوه ای برای افزایش بهره­وری، تولید و بهبود ارائه خدمات است

     امنیت شغلی از موارد متعددی تأثیر می­پذیرد و با توجه به اهمیت آن، عواملی که بر آن تأثیرگذار بوده را بایستی مورد توجه قرار داد از جمله عوامل تأثیرگذار بر آن، نیز همین نحوه و کیفیت خروج افراد از اشتغال به ویژه اخراج می­باشد زیرا غالباً این اخراج است که به شکلی یکجانبه و خودسرانه- علی الخصوص درباره کارگران- زندگی شغلی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد

     چنین است که برابر بررسی­های به عمل آمده یکی از موارد عمده اختلاف بین شاغلین و نهادهای ذیربط که منجر به طرح دعوی در مراجع دادرسی می­گردد، مربوط به نحوه خاتمه خدمت ( به ویژه اخراج) می­باشد با توجه به موارد پیش­گفته آسیب شناسی وضعیت موجود و ارائه راه­کارهایی جهت اصلاح و غنی سازی قوانین و بهبود امنیت شغلی ضروری است در این مسیر، بررسی تطبیقی شیوه­های پایان کار، می­تواند ابزاری مؤثر و کارآمد باشد

    بنابراین در این پژوهش نحوه خروج از کار در سه گروه عمده از شاغلین، یعنی پایان خدمت کارمندان دستگاههای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، خاتمه خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران[1] مشمول قانون ارتش و پایان قرارداد کار کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد لازم به ذکر است که موارد خروج از اشتغال عمدتاً مشتمل بر بازنشستگی؛ استعفاء؛ بازخریدی؛ فوت؛ انفصال از خدمت؛ ازکارافتادگی؛ غیبت و اخراج می­باشد که به صورت ارادی یا غیر ارادی برای شاغلین محقق می­شود لذا اراده فرد و تصمیم سازمان (یا کارفرما) یا در کنار هم قرار گرفته و یا در تضاد همدیگر می­باشند که در حالت اخیر و بروز تعارض و اختلاف، نقش و جایگاه مراجع دادرسی پیش­بینی شده برای بررسی اختلافات فرد و سازمان قابل ملاحظه و توجه می­باشد در این میان یکی از عمده موارد اختلاف که منجر به شکایت شاغل از سازمان و یا کارفرما می­گردد اخراج غیرموجه می­باشد بنابراین بایستی بصورت جامع و با نگاهی ویژه به آن پرداخته شود در مجموع با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بیان ویژگی­های قوانین موجود برای هر سه گروه یاد شده، پرداخته می­شود سپس تفاوتها، شباهتها، محاسن و معایب قوانین موجود با توجه به اهداف پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهادات و راه کارهایی جهت اصلاح و غنی سازی قوانین ارائه خواهد شد

ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن:

     این پژوهش در سه فصل سازماندهی گردیده است بدین ترتیب که ابتدا در فصل اول کلیات پژوهش مطرح و در فصل دوم به چند مورد از راههای پایان­خدمت شاغلان مورد نظر که شامل بازنشستگی، از کارافتادگی، استعفاء، بازخریدی، فوت، شهادت، جانبازی می­شود، می­پردازیم در ادامه اخراج و انفصال از خدمت به سبب ارتباط معنا داری که با امنیت شغلی دارد، در فصلی مجزا ( فصل سوم) مورد بحث قرار خواهد گرفت

از نتایج این پژوهش می­توان در جهت اصلاح قوانین مرتبط با خاتمه خدمت و تضمین امنیت شغلی استفاده نمود نهادهای دولتی ذیربط مانند وزارت تعاون، کار­ و­ رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، ارتش و نهادهای قانون­گذاری می­توانند از یافته­های تحقیق در راستای اصلاح قوانین، دستورالعمل­ها و تقویت امنیت شغلی بهره ببرند

و...

NikoFile


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
PayanName-Hoghogh51_430241_9451.zip720.3k

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا       لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:182 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  ) گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی فهرست مطالب : مقدمه. 1 1)طرح موضوع و بیان مسئله. 5 3) اهداف تحقیق.. 6 4) سوالات تحقيق.. 7 5) فرضیّات تحقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

دانلود پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:121 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی فهرست مطالب : چکیده 1 مقدمه. 2 الف-بیان مسئله. 5 ب-سؤالات تحقیق.. 6 ج-پیشینه تحقیق.. 6 د-فرضيه‏هاي تحقیق.. 7 ه- اهداف مشخص تحقي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:122 پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A ) رشته حقوق خصوصی فهرست مطالب : چکیده1  مقدمه 2 فصل اول : کلیات 1-1- پیشینه تاریخی٥ 1-2- واژه شناسی6 1-2-1- اهلیت6 1-2-1-1- اهلیت تمتع6 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

دانلود پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران اعتراض به رأی داور در حقوق ایران           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:97 پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی فهرست مطالب : مقدمه   1 الف- بیان مسئله 1 ب- سوال‌های پژوهش2   ج- پیشینه پژوهش2 د- فرضیه‌های پژوهش3 ر- حدود پژوهش3 ز- اهداف پژوه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

دانلود پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:170 جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد فهرست مطالب : چکیده: 1 مقدمه: 2 1- بیان مسئله.. 2 2- سوال اصلی.. 3 3- پیشینه تحقیق.. 3 4- فرضیه تحقیق.. 4 5- اهداف تحقیق.. 4 6- ضرورت تحقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود پایان نامه ارتكاب جرم در حال خواب

دانلود پایان نامه ارتكاب جرم در حال خواب ارتكاب جرم در حال خواب           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:141 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (گرایش جزا و جرم شناسی) فهرست مطالب : مقدمه: 1 الف-   تشريح و بيان مسئله. 1 ب- پيشينه تحقيق.. 1 ج-اهداف تحقيق.. 2 د-سؤالات تحقيق.. 2 فصل اول: کلیات مبحث اول- مفهوم خواب و انواع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود پایان نامه اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

دانلود پایان نامه اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:148 مقدمه : تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد.  مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قرار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

دانلود پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:137 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A) فهرست مطالب : مقدمه.......................................... 2 اهمیت موضوع................................... 3 سؤالات تحقیق .......................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دانلود پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:136 پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی فهرست مطالب : چكيده 1 مقدمه 2 بیان مسئله 2 پیشینه تحقیق. 3 ضرورت بحث.. 3 اهداف تحقیق. 4 فرضیه ها 4 روش تحقیق. 5 ساختار تحقیق. 6 فصل اول: اجرای عین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

دانلود پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:187 پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." گرایش: حقوق جزا و جرمشناسی فهرست مطالب : مقدمه. 1 1- بیان مسئله. 2 2- هدفهاي تحقیق : 2 3 - اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن : 2 4 - سوالات و فرضيه هاي تحقيق: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:82 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش حقوق خصوصی فهرست مطالب : چکیده 1 مقدمه 2 فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن مقدمه 6 مبحث اول: کلیات 6 گفتار اول: مفاهیم 6 بند اول : شهر 6 بند دوم: شهروند 7 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی

دانلود پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران         لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:134 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل فهرست مطالب : مقدمه. 1 1-بیان موضوع.. 4 2- سوالات اصلی و فرعی.. 6 3- فرضیه. 7 4- سابقه و پیشینه. 7 5- ضرورت پژوهش. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

تبلیغات

فروشگاه نیکو فایل
حمايت از نیکو فایل

حمايت از اين موضوع